Friday, October 10, 2008

یه مشت دروغ

با بچه های تروی رفتیم فیلم «یه مشت دروغ». آن هم گویا یک روز قبل از اکران رسمی. دانشگاه RPI فیلم را نمایش می داد. سالن شلوغ بود. حدودا پانصد نفر آمده بودند. طبیعتا از داستان نباید بگویم تا دوستان خودشان ببینند. اما برای من «یه مشت دروغ» یه مشت دروغ بود. در هیچ لحظه این فکر که این فقط یک قصه است نمی توانستم خارج شوم.

عکس از (+)

پ.ن: خیلی نامریه که به گلشیفته فراهانی به خاطر این فیلم گیر بدهند. در کل فیلم، حتی با بازیگر مرد فیلم "دست" هم نداد و به نظر من این فیلم از بیشتر فیلم هایی که در حال حاضر در ایران ساخته می شود اسلامی تر بود! جدی می گم. و شاید بدون سانسور به راحتی بتوان در ایران آن را نمایش داد...

2 comments:

Anonymous said...

سلام حاج بع بع!

مع مع هایت من را کشته است. تو خود بسیار روشنفکر هستی. مع مع. و اصلا عصر حجری نیستی. بع بع. آخر اگر گلیشفته به کسی دست میداد خیلی بد بود و اون موقع دیگر جای دفاع باقی نمیماند. معععععععععععع مععععععععععععععع! پست هایت اند یونجه است و برای من حکم اکس را دارد! مع مع!

navid said...

سلام. "دست دادن" اشاره مستقیمی بود به قسمتی از فیلم؛ جایی که دی کاپریو خواست دست بده و خداحافظی کنه...