Thursday, June 25, 2009

خشم خود را کنترل کنیم 3

به هر حال عده ای با ناجوانمردی نام انقلاب مخملی بر حرکت سبز که کاملا در چارچوب نظام بود گذاشتند. و از آن بدتر گروه دومی این را باور کردند.

بدون عصبانیت ضمن این که با گروه اول - در حال حاضر - حرفی برای گفتن نداریم به این فکر کنیم که چطور می توانیم به گروه دوم توضیح دهیم که این حرکت هیچگاه - نه پیش از انتخابات و نه بعد از انتخابات - به انقلاب فکر نکرد..

به این فکر کنیم که اول چه طور می توان به این عده دسترسی پیدا کرد و دوم چطور می توان بدون این که وارد بحث های جدل وار شد اطمینان خاطر داد که این حرکت در فکر بهبود اوضاع مردم در چارچوب های پذیرفته شده بوده و هست.

2 comments:

Anonymous said...

واقعاً الان مساله ما اینه که خشممون را نمی تونیم کنترل کنیم؟
بیچاره آقای موسوی که از یه طرف باید جواب اونها رو بده و از طرف دیگه جواب روشنفکرای عزیزی که می خوان راهنماییش کنن در قبال این همه توهین و اهانت و توپ و تفنگ و گلوله آرام باشه

shaqyeq said...

!
khaashm ke qabele controle!
vali man be sheddat az darke afkari ke on vare sekkaro mibinan v baede inhame moshkelate in 4sal bazam.... AJEZAM!