Wednesday, September 16, 2009

نگرانی های این روزها

خیلی مواقع احساس می کنم که حکومت، استراتژی های هوشمندانه ممکن را به راحتی رها می کند و کارهایی می کند که هزینه های کوتاه مدت و بلندمدت زیادی در پی دارد. شاید یکی از دلایلی که مدت هاست استراتژی های هوشمندانه از حکومت ندیده ایم مربوط به فاصله گرفتن هاشمی از بدنه نظام باشد و طبیعتا با احمدی نژاد و شرکاء هوشمندانه ترین کار همیشه حمله های چشم بسته است. یکی از آخرین هایش هم مربوط به برنامه نماز جمعه روز قدس و دادن آن به احمدی نژاد و احمد خاتمی است. این کار دقیقا از جنس کارهایی بود که احمدی نژاد می کند... بعد هم که بیانیه صادق لاریجانی در مورد برخورد با مخالفین و دستگیری های اخیر. دست کم لاریجانی می توانست مدتی فراجناحی بماند. به نظر می رسد کسانی که می تواند گره ها را باز کنند تنها گره بر گره می افزایند.

1 comment:

هادی said...

با نکته مربوط به هاشمی کاملا موافقم