Friday, February 05, 2010

بچه های با آتیه

خداییش دانشجوهای خیلی باحالی دارم: .... یکی از دانشجوها رو یک دقیقه مونده به آغاز جلسه چهارم کلاس، در راهرو دیدم. داشت سوار آسانسور می شد در جهتی که از کلاس دور می شد.. وقتی چشم اش به من افتاد هول شد و سلام داد و بعد جای کلاس رو پرسید؟!.. اون هم بعد از سه جلسه.

اما کلا بچه های دوست داشتنی ای هستند.

1 comment:

مداد said...

به هر حال همه جای دنیا آسمون یه رنگه! بچه ها لابد لیسانسند دیگه؟