Friday, July 23, 2010

تاج گذاری

از یک مراسم تاج گذاری می آیم. این مراسم، نیم ساعت پیش با حضور یک دندان پزشک و یک پرستار در دهان بنده انجام شد.
----
پی نوشت: تاج، همان روکش است. این جا بهش تاج می گند، حتی اگر شما یک جمهوری خواه یا دموکرات یا اصولگرای دو آتشه باشید!

1 comment:

جفنگ میرزا said...

هاااا
پس از این به بعد باید بهت بگیم
شاهزاده دکتر نوید!!!ء