Wednesday, May 07, 2008

درخواست یک استاد قدیمی از شاگردانش

استاد سابق بوراک در ترکیه آدم معروفی است در رشته ما. کلی هم دانشجو تربیت کرده که الان آمریکا هستند. و کلا شخصیت کاریزمایی داره. بوراک می گفت که آقای استاد چند روز پیش ایمیل زده به همه شاگردهای قدیمی اش در آمریکا که ... که با توجه به این که خانومش در حال حاضر تصمیم گرفته کلکسیون سکه یک چهارم دلاری جمع کنه لطفا هرکسی چند تا سکه براش بفرسته!

به این می گن استفاده از نفوذ شخصی برای حل مشکلات لاینحل!

No comments: