Thursday, May 22, 2008


چون سر آمد دولت شبهای وصل

بگذرد ايام هجران نيز هم
.


.


امروز دوم خرداد بود...


.


.


.

.

عکس از فيس بوک

2 comments:

vahiiid said...

هنوز هم
گاهی
دلم برای خاتمی تنگ میشود
به اخلاقش به منشش به متمدن بودنش
به اینکه مهمترین شعارش این بود
"زنده باد مخالف من"

زنده باد سید محمد خاتمی

Anonymous said...

دو خرداد آمد و ما خانه خود را نتكانديم..!؟
دو خرداد در ذهن ما هميشه جاودانه خواهدماند.خيل عظيمي از مردم تشنه را با شعارها و آرزوهاي قشنگ (كه آرزوهاي ما بود و نه شناخت از زمان و مكان و شرايط آنروز ) به سوي خود خوانديم و فاصله آنچه هستيم و آنچه بايد باشيم را درست درك نكرده و به همين خاطر سرعت خود را درست تنظيم نكرديم.
به اميد دو خرداد ديگر با واقع نگري بيشتر.
صالح