Friday, October 24, 2008

جایی که سیستم داینامیکس کم می آورند!


نمودار بازدیدهای روزانه از این بلاگ. آن جایی که یک دفعه رفته بالا مربوط به «گوسفند نامه» بود که من گذاشتم در بالاترین :)
به قول سیستم داینامیکسی ها یک نویز گنده!

1 comment:

سعید said...

آقا پیشنهاد میکنم این یادداشت رو بخونی:
http://mtfinance.blogfa.com/post-18.aspx
در جهات گوسفند نامه مفیده