Tuesday, December 02, 2008

ای پسر بی ادب!

"ای پسر بی ادب! رفتی باز خودکار بچه ها رو دزدیدی.. تو آبروی خانواده ما رو بردی. دزدی رفتار خیلی بدیه.. آخه باباجان، هر وقت خودکار لازم داشتی به من بگو؛ من از شرکت برات میارم دیگه!"

مثالی که «دن اریلی» در سخنرانی اش در مورد «پنداشت افراد از تقلب» ارائه داد. یک مقداری در مورد کارهای جالب «دن» بعدن حرف می زنم.

1 comment:

ICAR said...

این کتابش هم چیز باحالیه

Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions
(البته یه خورده به نظر زیادی جذاب میاد)