Tuesday, February 03, 2009

کاش زنده شود.

تقریبا با نود درصد مطالب و کامنت هایی که در بالاترین پست می شد مشکل داشتم و خیلی وقت ها ناراحتم می کرد. اما در این یکی دو سال گذشته دست کم یک روز در میان این سایت رو چک کردم. ایده ای می داد از این که چه مطالبی مورد توجه هستند و گاهی هم یکی دو تا لینک بامزه.

امروز گویا بالاترین هک شده... متاسف شدم... امیدوارم زنده شود... نمی دانم چرا کلا هکرها من رو یاد آنت می اندازند که زد اسب چوبی لوسین رو شکست!... در پس تمام منطق هایی که هکر ها می تونند برای خودشون بسازند به نظر من ترکیب حسادت و قدرت طلبی دیده می شه...

No comments: