Thursday, August 13, 2009

مسافرت سه هفته ای - 1

برگشتیم، بعد از یک مسافرت بیست روزه. دو هفته اول در آلباکورکی بودیم برای کنفرانس سیستم داینامیکس و هفته آخر در شیکاگو برای کنفرانس آکادمی مدیریت. چند روزی که در آلباکورکی بعد از کنفرانس بودیم رو گشتیم. در شیکاگو هم عملا یک و نیم روز فرصت برای گشتن بود که نیم روزش رو در شیکاگو و یک روزش رو در «اونستون» این ور و اون ور رفتیم. کلا مسافرت خوبی بود. الان کلی کار دارم که در این چند وقت جمع شده و باید انجام بدم.

چند تا یادداشت کوتاه در مورد این مسافرت در روزهای آینده می نویسم.

No comments: