Saturday, September 19, 2009

قوت غالب

قوت غالب سحر، البته با شیر organic فراوان!

خواستم یک تماسی با مراجع بگیرم و بپرسم که بر اساس قوت غالب natural granola quaker همراه با شیر organic دو درصد، فطریه من چی می شه.. بعد گفتم بهتره مزاحم نشم!.. یک دلار می دم خیرش رو ببینی!

یکی از دوستان می گفت که پدرش به پیش نماز مسجدشون گفته پسرم آمریکاست و اگه اون جا coffee نخوره به شدت سر درد می گیره.. آن بنده خدا هم به نظرش رسیده بود که coffee دارویی مهم برای برطرف کردن سردرد این روزه دار مسلمان است و گفته بود که می تواند بخورد!

2 comments:

مهشید غفارزادگان said...

قوت غالب منو بیشتر به یاد دیکته های بچگی می اندازه. ضمنا من هم خیلی خوشحالم :)

Anonymous said...

شوما هر جور دوس داشتی حساب کونی بوکن خوشکه یه خیسه بابا شوما فطریه رو بیده هر جور خواستی بیده