Thursday, October 01, 2009

در مورد علوم انسانی (به صورت دقیق) چه می توانیم بگوییم؟

من بعضی از مباحثی که در مورد علوم انسانی مطرح می شود را شبیه به خیلی از تلاش های بشر برای consistency و مقابله با uncertainty می بینم. در بسیاری از مواقع چنین تلاش هایی به شدت از self-serving بایاس می تواند ضربه بخورد، به خصوص زمانی که فرد به نوعی در بحث ذی نفع باشد.

فکر می کنم یکی از کارهایی که می شود کرد دقیق کردن حرف هاست و ارائه اندازه گیرهایی برای این که بشود قدرت منطق برخی از نظرات را سنجید. در این مسیر بررسی این نکته است که علوم انسانی اصولا شامل چه جور مباحثی است و در آن دنبال چه هستیم، چه نوع فرضیاتی وجود دارد، چه نوع متودهایی استفاده می شود و چه کاربردهایی می تواند داشته باشد مفید است. با مشخص کردن این ها گاه می توان نشان داد که دو نفر در مورد دو موضوع مختلف حرف می زنند و گاه این موضوعات از دنیای واقعی فاصله دارند. دقیق کردن خیلی از بحث ها می تواند از مطلوبیت حرف های غیردقیق کم کند.

1 comment:

باد صبا said...

سلام
جالب بود.
نوشته قبلی هم خیلی باحال بود.
به امید فردایی بهتر