Saturday, December 19, 2009

دروغ پردازی ها در مورد حسابی

«از حسابي بنيان گذار فيزيك دانش گاهي ايران، كه نظريه اي غلط و بي ربط در مورد ماده نوشت... از حسابي كه تنها ده دقيقه در يكي از زمان هاي ديدار عمومي انيشتين با وي صحبت كرده بود، اكنون امامزاده اي ساخته اند... مرحوم حسابي زماني مقاله اي مي فرستد براي مجله اي در پاريس در مورد آنچه كتب درسي مدارس ما... آن را نظريه اي بسيار عميق و برتر از نظريه هاي انيشتين تلقي كرده اند ... داور [مقاله] متوجه مي شود كه حسابي حتي در محاسبة يك پتانسيل سادة كروي اشتباه كرده است، محاسبه اي كه دانشجويان كارشناسي ما به سهولت انجام مي دهند. به اين ترتيب مقاله براي چاپ پذيرفته نمي شود.... ما تا كِي مي خواهيم به اين شرمندگي ادامه دهيم؟ تا كِي رسانه هاي ما مي خواهند به اين خفت رسانه اي ادامه دهند؟ ... تا كِي آموزش و پرورش ما مي خواهد چندين نسل از بچه هاي بي گناه ما را با اين دروغ پردازي ها در مورد حسابي منحرف كند و نسل هاي بعدي را از مسير سالم رشد علمي و توسعه باز بدارد؟ با شيادي نمي توان عالِم و دانشمند ساخت!»

اگر تا حالا نوشته دکتر منصوری را در مورد دروغ پردازی هایی که در مورد شخصیت علمی دکتر حسابی شده است را نخوانده اید، از این لینک (+) بخوانید.

6 comments:

سعید said...

نکنه می خواد بگه اینشتاین با حسابی سبزه گره نزدن؟

Sir Thomas said...

ino khundi?

http://abtelos.blogspot.com/2009/04/blog-post.html

Anonymous said...

از این افشاگری به چه نتیجه ای میتوان رسید؟
آیا لجن مال کردن یک بت به جوانهائی که سالها قبل او را به عنوان یک الگو برگزیده و با تأسی به او به موفقیت در درس کار رسیده اند کمکی میکند؟ بین بشین، بفرما و بتمرگ فرق هست و فرقی نیست
هدف این تندیها به نظرم باید تنها پسرش باشد که ما این افسانه ها را اول از همه از دهان او شنیده ایم و باور کرده ایم و با آنها دل خوش کرده ایم.... و گفته ایم که ما هم باید روزی حسابی شویم....

Anonymous said...

از این افشاگری به چه نتیجه ای میتوان رسید؟
آیا لجن مال کردن یک بت به جوانهائی که سالها قبل او را به عنوان یک الگو برگزیده و با تأسی به او به موفقیت در درس کار رسیده اند کمکی میکند؟ بین بشین، بفرما و بتمرگ فرق هست و فرقی نیست
هدف این تندیها به نظرم باید تنها پسرش باشد که ما این افسانه ها را اول از همه از دهان او شنیده ایم و باور کرده ایم و با آنها دل خوش کرده ایم.... و گفته ایم که ما هم باید روزی حسابی شویم....

Anonymous said...

از این دروغ پردازیها در هر کشوری بوده هست و خواهد بود. ما اولین بافنده اش نبوده ایم و دکتر منصوری هم اولین کاشفش نیست

navid said...

حقیقت مهم ترین هدیه ای است که باید به فرزندانمان بدهیم... دشمن ما دروغ های ماست