Sunday, January 03, 2010

رارندگی - 1

مهترین قسمت یک اتوموبیل در شهر آلبانی = پارو!
-----
فردای روزی که ماشین را تحویل گرفتیم با تاج سر گرامی سریع رفتیم و برای ماشین پارو خریدیم. در هفته ای که گذشت چهار پنج بار از پارو استفاده کردیم. این جا پاروهای کوچکی هستند که برای ماشین استفاده می شوند و در داخل ماشین می گذارید... چرا که کافی است در یک روز زمستانی ماشین تان را پارک کنید که بروید دو کیلو گوجه از مغازه "توماس آقا سوپری" بگیرید و وقتی برگردید ماشین تان پارو لازم شود! این چند روزه هوای این جا معادل -20 تا -30 درجه سانتیگراد احساس شد... بدین ترتیب بخاری به عنوان نایب قهرمان قسمت های مهم اتوموبیل انتخاب می شود.

2 comments:

مجتبی said...

آقای مهندس، ترموستارت و ضد یخ رو از قلم انداختی. حالا اینا چون تو خط فوروارد بازی نمیکنن نباید به حساب بیان؟

مجتبی said...

آقای مهندس، ترموستارت و ضد یخ رو از قلم انداختی. حالا اینا چون تو خط فوروارد بازی نمیکنن نباید به حساب بیان؟