Friday, January 14, 2011

یاد گرفتن از تجربه اپلای

یاد گرفتن از تجربه اپلای برای کار، سخت است و دلیل اش هم این است که فیدبک در مورد علت رد شدن نمی گیرید. "تام" تعریف می کند که دخترش که فارغ التحصیل دکتری فلسفه استنفورد است بعد از دوسال هنوز کار ندارد. گویا دخترش سال اول بعد از فارغ التحصیلی، در کنفرانس فلسفه، ده تا مصاحبه گرفته که یکی اش به مرحله دوم که مصاحبه حضوری در دانشگاه مقصد بوده هم رسیده اما به هر حال موفقیت آمیز نبوده. سال بعد، دخترش سعی کرده که با تحلیل تجربه سال اول، مدارک و نامه های اش را قوی تر کند تا موفق شود. خیلی هم برای این کار وقت گذاشته. اما نتیجه عکس گرفته. این بار در طول کنفرانس فقط یک مورد مصاحبه داشته... از این رو تام به من توصیه می کرد که خیلی هم به دنبال تحلیل کردن دلایل رد شدن ها نباشم. به نظر می رسد که اولا لزوما دلیلی وجود ندارد، دوم این که دلیل ها لزوما منطقی نیست و می تواند ناشی از پنداشت نادرست بررسی کننده باشد و سوم این که دلایل دانشگاه های متفاوت می تواند متفاوت باشد و نمی توانید با کنار هم گذاشتن موارد مختلف عدم موفقیت به یک جمع بندی برسید و چهارم تحلیل اوضاع می تواند شما را به یک استراتژی تغییر برساند که نتیجه آن چیزی به جز inconsistency نخواهد بود. یعنی شاید پافشاری بر نقاط مثبت تان و انباشته کردن مقاله در یک زمینه برای شما بهتر باشد... این هم نظری است...

No comments: