Thursday, February 24, 2011

priming

در روزهایی که دل ام گرفته و حس و حالی نیست، گفتم که یک مطلب متفاوت هم بنویسم...
.
.
ویدیویی که در این لینک می بینید گزارشی ژورنالیستی اما جالب از نوعی از تحقیقات در علوم تصمیم گیری و قضاوت است که به priming مشهور است. در این گروه از تحقیقات، تاثیر احساسات و مود لحظه ای بر قضاوت افراد سنجیده می شود. در این تحقیق خاص، افراد مورد آزمایش قرار است در مورد شخص خاصی قضاوت کنند. این شخص خاص در یکی از طبقه های بالای یک ساختمان است. افراد سوار آسانسور شده و به سمت اتاق می روند. این افراد بدون اینکه بدانند مجبور می شوند در طول آسانسور یک قهوه گرم یا یک نوشابه سرد را در دست بگیرند. در واقع فرد راهنما به بهانه این که فرمی را پر می کند از آن ها می خواهد که این نوشیدنی را برای اش بگیرند. به نیمی از افراد مورد آزمایش قهوه گرم می دهد و به نیمی دیگر نوشابه سرد. آسانسور که به طبقه مورد نظر می رسد از افراد مورد آزمایش - بعد از یک سری فرآیند - خواسته می شود که نظرشان را در مورد کسی که با او چند دقیقه قبل صحبت کرده اند بگویند. او را چگونه فردی دیدند؟ آیا حاضرند استخدام اش کنند یا خیر.. ادعای این تحقیق این است که همان چند دقیقه که فرد مورد آزمایش در آسانسور دست اش با قهوه گرم در تماس بوده باعث می شود که در دقایق آتی نظر مثبت و گرم پیدا کند، و آن فردی که قهوه سرد حمل می کرده نظر سردتری ارائه می دهد... این تحقیق کاربردهای فراوانی در بازار کار و دوست یابی و سیاست و ... برای شما می تواند داشته باشد!
.
.
زندگی ادامه دارد...

2 comments:

Ali Marjaie said...

نوید جان امیدوارم که هرچه زودتر حوصله ات برگردد سر جاش. تو این جریانات هیشکی دل و دماغ ندارد.
این روش توجیح هم شده یا هنوز دارند می گردند؟

shaqayeq said...

:))) that s really true.

i hope when reviewers are reading my papers and are going to write their decisions, they are having a hot cup of coffee