Sunday, August 12, 2012

لحظه‌های متفاوت - 23

شاید در خارج از کشور، حتی، سخت‌تر باشد که خبر زلزله‌ای در ایران را بشنوی. نه این که اگر در ایران بودیم می‌توانستیم کاری بکنیم، اما به هر حال در این‌جا که باشی می‌خواهی حتما در غم‌شان شریک باشی. متاسفانه به دلیل تحریم، هیچ‌گونه کمک مادی هم از آمریکا نمی‌توان به ایران کرد... امیدوارم خدا به همه بازماندگان زلزله تبریز صبر بدهد.

1 comment:

loolookhanoom said...

می توانید به صلیب سرخ کانادا کمک بفرستید.