Sunday, August 19, 2012

لحظه‌های متفاوت - 27

بالاخره ماه رمضان امسال هم تمام شد. روزهای خوبی داشتم. اتفاق‌های خوبی هم برایم افتاد. فهرستی از لحظه‌های متفاوت‌ام را هم اینجا ثبت کردم.

روزه‌ها آسان نبود. 3 روزش رو مجبور شدم نگیرم. بعضی از روزها و لحظه‌هایم هم به‌نهایت زمینی و معمولی بودند. اما در کل برای‌ام لذت‌بخش بود. الینا هم زیباترین لحظه این ماه بود؛ شب قدری که بیدار ماندم و نگاه‌ام به نیوشا و ضربان قلب الینا بود.

می خواهم روزهای خودسازی رو ادامه بدم. می خواهم کمتر عصبانی بشم. کمتر مغرور بشم. و بیشتر به خودم یادآوری کنم که اسیر روزمره‌ها و جمع مال و منال دنیوی (در شکل مقاله و ...) نباشم... می خواهم ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد باشم....

No comments: