Wednesday, May 15, 2013

حداد می گه "پذیرش اشتباه؛ شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ما" هستش. یعنی واقعا یادش نمی آد که در جشن رییس جمهور شدن احمدی نژاد در ولی عصر چه سنگ تمامی گذاشته بود و کم مونده بود بندری برقصه؟ حالا که بعد از چهار سال، بعد از این که همه پیش بینی های موسوی محقق شد، «کی بود کی بود من نبودم» سر می دند و همه مشکلات رو می اندازند گردن احمدی نژاد، تازه پر رو پر رو به مردم نگاه می کنند و دری وری می گند. یعنی واقعا کثیف تر از بعضی از این شخصیت های اصولگرا آدمی وجود داره آیا؟!

No comments: