Tuesday, October 28, 2008

تحقیق های ناخواسته

به جان می گفتم از این که در موضوع های تحقیقی مختلف و متفاوتی درگیرم ناراضی ام. گفت: «خود من هم در دوران دانشجویی همین طور بودم و سه سال اول دانشجویی درگیر تحقیق هایی بودم که همه به صورت اجباری به من داده شده بود. جالبه بدونی سال اول دانشگاه من رو فرستادند به گروهی که بر تاثیر دیانت بر اخلاقیات و کردار افراد تحقیق می کرد. اون ها می خواستند بدونند که دین در طول تحصیل یک دانشجو چه تاثیری می تونه داشته باشه. به طور مشخص در آقایان بر مصرف سیگار و مصرف الکل و در خانوم ها بر vi-r-ginity. برای همین دو سال بود که از دانشجوها داده بوسیله پرسشنامه جمع آوری کرده بودند. بعد یک تناقض در داده ها به وجود آمده بود و کار تحقیقاتی که از من خواستد بودند حل این تناقض بود: چرا تعداد قابل توجهی از خانوم ها که سال اول vi-r-gin نبودند طبق داده ها سال دوم vi-r-gin شده بودند!»

2 comments:

Anonymous said...

سلام خوب بود لطفا
vi-r-gin
را توضيح دهيد

Mirka Anoushe said...

سلام ، هم پستت خنده دار بود و هم بدون قصد توهین به کسی کامنت قبلی هم خنده ام انداخت
ولی شاید دختران در سال اول بیشتر به دنبال 3ایکس بودند لذا مطلوبیت را در آزاداندیشی با ویرجین نبودن میدیدند و در سالهای بعدی بفکر شوهر افتادند که خوب طبعا ویرجین بودند به مطلوبیت نزدیکتر میشد . بهرحال بحال بود