Monday, December 29, 2008

این چند روز

چند روزی هست که در حال مسافرتیم. با هفت هشت نفر از دوستان. درس و مشق فعلن تعطیل شده و آمدیم قسمت های گرم تر آمریکا. جمعه واشنگتون دی سی بودیم. شنبه ویلیامزبرگ در ایالت ویرجینیا و یک شنبه جیمزتاون و سواحل ویرجینیا. این دو شهر آخر جاهای تاریخی آمریکا بود که نکته های جالب زیادی داشت. می نویسم دربارش.

4 comments:

Roya said...

ا ما هم جمعه دی.سی. بودیم. همش تو موزه‌ها.

bluehope said...

جمعه دوم ژانویه ـ چهاردهم دی ماه


اعتراض جمعی بلاگرهای ایرانی به قتل عام غزه

بریده باد دستی که به هر نامی به جنایت و آدم کشی گشوده گردد.

روز دوم ژانویه بلاگرهای ایرانی در اعتراض به جنایات اسراییل در غزه و کشتار کودکان مظلوم مینویسند.

ali said...

خوش بگذره

mostafa said...

خوش بگذره :)