Monday, December 22, 2008

شب یلدای امسال


شب یلدا خانه دوستان ایرانی بودیم.
این روزها این جا به شدت برف می آید. برای همین مطمئن نبودیم که بتوانیم برویم. هفته پیش هم خیلی از اهالی این جا برق نداشتند. بعضی هایشان برای چهار روز بی برق بودند. با این حال به قول این ها "وی مید ایت!".. خوش گذشت. بچه ها با سلیقه لوازم یلدا را محیا کرده بودند. لوازمی چون هندوانه، انار دانه شده، آش رشته!.. از هر دری حرف زدیم. شعر خواندیم. موسیقی گوش دادیم. با سال پیش فرق داشت. کمتر بودیم. اما برای من بیشتر خوش گذشت... کاش کامیار هم این جا بود.

3 comments:

Banafsheh said...

خیلی هم خوب...راستی هنوز خبری از کامیار نیست؟؟عشا مومنی که آزاد شد من گفتم حتما امیدی برای آزاد شدن کامیار هم هست...

navid said...

نه هنوز...

Anonymous said...

سلام
اونجایی ها راجع به غزه چی فکر می کنند؟ اصلا حواسشون هست یا فعلا کریسمس بازی و دیگر هیچ؟