Tuesday, April 14, 2009

- خانوم قهوه چی: "حتما یک فنجان متوسط چای سبز با عسل!"
- من: "نه.. ام روز یک فنجان بزرگ قهوه تاریک. بدون شیر و شکر..."
.
.
.

2 comments:

آزاده said...

این میشه گهی پشت به زین! رکابتان استوار!

mostafa said...

آق نویدی، مثه اینکه این روزا اعصاب معصاب هم نداری ها !!!!!