Saturday, May 30, 2009

ایران، ایران.. موسوی ام.. حسین.. یادت هست؟

1-

2-
امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء.... "ایران، ایران"، موسوی ام. حسین.... روزنامه جمهوری اسلامی، یادت هست؟... می شناسه.. ماشاالله... [دستش رو برد بالا].. دستش رو برد بالا..آها.


3-

----
این هم از کارهایی است که از مجید مجیدی برمی آد. عکس ها از فیلم موجود در این جا.

No comments: