Friday, June 12, 2009

وای که دیوانه شدم می روی! / بی سر و سامانه شدم می روی

یکی از حساس ترین لحظات دهه اخیر در حال سپری شدن است و بالطبع همه ما نگران. شاید همین یک روز تاثیر بسیار بزرگی در زندگی شخصی هر کداممان بگذارد. برای من و نیوشا که همیشه نیم نگاهی به زندگی در کنار خانواده هایمان داریم لحظه حساسی است. الان بوستون هستیم. در یک هتل. آمده ایم برای رای دادن. سه ساعتی فاصله هست بین شهر ما و این جا. امروز را در ام آی تی و هاروارد قدم زدیم و دوستان قدیمی ایرانی مان را دیدیم. شعبه رای را هم پیدا کردیم. فردا صبح زود به همراه دو تا از دوستان مان می رویم که رای بدهیم.

-----

از دوستانی که لطف کردند (33 نفر) و در این جا نتیجه انتخابات را پیش بینی کردند این نتیجه بدست آمد:

پیش بینی تعداد کل آرا = 32.7 میلیون رای
پیش بینی موسوی = 13.3 میلیون رای معادل 41 درصد
پیش بینی احمدی نژاد = 11 میلیون رای معادل 34 درصد
پیش بینی کروبی = 5.8 میلیون رای معادل 18 درصد
پیش بینی رضایی = 2.6 میلیون معادل 8 درصد

33 درصد معتقد بودند که احمدی نژاد رای اول است و 66 درصد موسوی. در کل 23 درصد معتقدند که انتخابات در یک مرحله تمام می شود. 15 درصد می گویند به نفع موسوی و 8 درصد به نفع احمدی نژاد. بقیه می گویند که به مرحله دوم می کشد.

شبیه همین پیش بینی را حامد هم در بلاگش داشت که چون دیرتر برگزار کرد می تواند نتایج به واقعیت نزدیک تر باشد (شاید هم احساسی تر شود!) نتایج او که نمونه آماری کاملا بیشتر داشت شد به ترتیب 15.4و 11.8و 5 و 3.4 درآمده است که خیلی شبیه به پیش بینی این جاست. (تعداد نمونه های آماری حامد کاملا بیشتر است. تعداد قابل توجهی از خوانندگان هم فرق دارد).

No comments: