Wednesday, October 14, 2009

مرور ادبیات

همانطور که چند بار قبلا حرفش اومد وسط، دارم مرور ادبیات مورد نیاز برای دوره را بر روی موضوع overconfidence و اثر feedback می نویسم. این کار یکی از ملزومات دوره دکتری است و مرور ادبیات ممکن است به تز مربوط یا نامربوط باشد که در حالت دوم طبیعتا یک مرور ادبیات دیگر هم باید برای تز انجام بدهیم.

تخمینم از مقاله های موجود در زمینه overconfidence چهارصد تا بود و در مورد مسئله فیدبک حدود سه هزار تا که اشتراک آن ها (یعنی مقاله هایی که تاثیر فیدبک رو بر overconfidence بررسی کرده بودند) حدود هفتاد تا بود. نمودار زیر کشفیات من از این حوزه تا لحظه حال را نشان می دهد. طبیعتا این نمودار با ادامه کار تکمیل می شود و مقاله های دیگری که از چشم من دور مانده اند به آن اضافه می شود. مقاله هایی که بالاترند جدیدترند و لینک ها جهت cite شدن را نشان می دهد.


مقاله هایی که قرمز شده اند را خوانده ام. البته طبیعی است که برای این که مرور ادبیات خوبی شود مقداری هم از مقاله های پایه ای overconfidence (که لزوما به فیدبک نگاه نکرده اند) و بر عکس را هم خوانده ام تا با مفاهیم پایه ای و نکات جدید هر حوزه آشنا شوم.

مرور ادبیات ام ادامه دارد. یکی از کارهایی که می کنم طبیعتا مقایسه این مقاله ها با هم است. مقاله ها را از لحاظ approach شان و از لحاظ نتایج شان دسته بندی می کنم. از نظر approach سه بعد اصلی برای مقایسه پیدا کرده ام. یکی این که چه تفاوتی در نوع تعریف شان از overconfidence و اندازه گیری آن دارند. دیگری این که چه طور فیدبکی به ملت داده اند (سه جور مختلف می توان فیدبک داد) و این که هر کدام در آزمایش شان چه نوع فعالیتی با چه میزان uncertainty را مدنظر قرار داده اند... به این ترتیب approach این مقاله ها را متمایز کرده ام. (البته همه شان متود تحقیق شان یکی است - آزمایش. کار دیگری نمی توان کرد. اگر بشود هم مقایسه شان بی معنی است). از نظر نتایج هم مقاله ها را از سه بعد مقایسه می کنم. با توجه به تغییر احتمالی در confidence، تغییر احتمالی در accuracy و تغییر احتمالی در confidence - accuracy که همان overconfidence می شود. برای این کار جدول های نتایج شان را با دقت می خوانم... با این اوصاف هنوز نتوانسته ام دلیل قانع کننده ای برای این که چرا نتایج آزمایش های این مقاله ها با هم متفاوت است پیدا کنم. بعضی ها موفق به اصلاح بایاس overconfidence شده اند و بعضی ها نه و بعضی ها بدتر کرده اند!

3 comments:

Hadi said...

Navid jan in nemoudar ro che juri keshidi?

navid said...

مرور ادبیات مقاله ها را که می خونی نگاه می کنی که در مورد آن موضوع خاص به کی رفرنس می دند. بعد اون مقاله ها را وارد نمودارت می کنی دیگه. و وصلش می کنی...
اگر منظورت نرم افزاره، نرم افزارهای شبکه های اجتماعی چیز خوبی هستند، من چون نداشتم دستی کشیدم با ونسیم.

Anonymous said...

salam! shoma reshtatun chiye!!!?
man adaByat English mikhunam!vasam jelb bud in KHEYLI.KHEYLI am hasudim shod:D

e-maile man!: wish_I_were_like_autumn@yahoo.com