Friday, December 25, 2009

تکلیف های دانشجویان بی نوا

تاج سر گرامی که به استاد گرامی کمک می کند، برنامه کلاسی را تهیه کرده تا به دانشجوها داده شود. در مقابل هر روزی هم با دقت خاص نوشته که دانشجویان تمرین (assignment) شماره چند را باید بدهند. جدولی را مجسم کنید که یک هر سطرش به این صورت است: روز فلان، موضوع: cost benefit analysis و تمرین: assignment 5 و الی آخر. فقط مشکل این بوده که به دلیل این که در جدول جا نبوده کلمه assignment را مخفف نموده و از سه حرف اول استفاده کرده است!..
--
تاج سرگرامی: باباجان.. توی دفترچه ام نوشته بودم. استاد گفت به جاش بنویس P1 و P2 و... بزرگ اش چرا می کنی؟!

2 comments:

Niam Yaraghi said...

به تاج سر گرامی سلام برسانید و از قول بنده پس از عرض تبریک کریسمس بفرمایید تنها راه رهایی از این گیر دادن های نوید خان، راه انداختن وبلاگی است توسط خودشان و درج روزانه شیرین کاری دکتر نوید!!!!

تاج سر said...

من هم دیشب همین تهدید رو کردم.