Saturday, June 12, 2010

کارگاه آموزشی سیستم داینامیکس برای NIH - موسسه ملی سلامت

فردا برای کمک به برگزاری یک کارگاه آموزشی برای محقیقن بهداشت در NIH (موسسه ملی سلامت) به شهر نیویورک می رویم. برنامه عبارت است از یک مجموعه کارگاه یک هفته ای در مورد روش های تحقیق مختلف و استاد ما قرار است کارگاه مربوط به سیستم داینامیکس را برگزار کند. من و نیوشا هم کمک های او محسوب می شویم.

این که یک هفته از فضای آلبانی دور می شویم خوب است اما بیشتر از آن امیدوارم در این کارگاه با آدم های خوبی آشنا شوم. تا جایی که فهمیدم هدف این کارگاه ها آشنا کردن داوران پروپوزال های NIH با روش های تحقیق مختلف است و برای کسانی که سیستم داینامیکس کار می کنند می تواند امیدوار کننده باشد. در سال های گذشته روند استفاده از سیستم داینامیکس در مقالات سیاستگذاری بهداشت به شدت رشد کرده و مثلا سال پیش چهار مقاله در ژورنال های سیاستگذاری بهداشت با استفاده از این متود چاپ شده، تعدادی از سیستم داینامیکس کارهای خوب به عنوان داوران NIH منسوب شده اند و بعضی ها (به طور مشخص تیم جک هومر) هم منابع مالی تحقیقاتی خوبی گرفته اند. هر چند چهار مقاله در بین مثلا دویست مقاله (همین جوری یک عدد پروندم!) که در این ژورنال ها چاپ می شد ناچیز است اما روند رشد بسیار خوبی دارد. این کارگاهی هم که ما می رویم اگر خوب برگزار شود می تواند کمک بسیار زیادی بکند.

اگر فرصت شد هفته دیگر چند یادداشت از تجربیاتم در نیویورک می نویسم.

1 comment:

لیشام said...

گمونم تو هم فیلتری. تا حالا از توی گوگل ریدر می خوندمت. امروز یا بخت و اقبالی گفتم مستقیما خدمت برسیم که از اون صفحه ها دیدیم. می دونستی؟