Monday, July 12, 2010

دوباره اپلای - این بار برای کار

امروز با سلام و صلوات مدارک ام را برای اولین موقعیت کاری فرستادم. دانشکده سیاستگذاری دانشگاه کِنِتیکت. چند دقیقه بعد ایمیل نازل شد که ما چند وقت پیش تصمیم مان را گرفتیم و تعدادی را برای مصاحبه دعوت کردیم!.. این دیگه واقعا عجیب بود. کسی که انتخاب بشه قرار است از پاییز 2011 کارش را شروع کند!.. دقت کنید 2011! آن وقت این ها همه اپلای ها را بررسی کرده اند...

کلی وقت گذاشته بودم برای مدارک. ضمن این که شهر خوبی بود و دانشگاه تر و تمیزی بود. حیف شد. آقاهه گفت اگر هیچ کدام از این هایی که مورد مصاحبه قرار گرفتند خوب نبودند دوباره تبلیغ خواهند کرد.

اپلای کردن ها ادامه خواهد داشت.

1 comment:

keyvanv said...

خیلی عجیبه! تو فیلد ما که مدارک رو اواسط پاییز میفرستی و مصاحبه ها هم اواخر پاییز و اوایل زمستونه! به هر حال گودلاک