Tuesday, January 25, 2011

نطق سالانه اوباما

سخنرانی امروز اوباما رو گوش می دادم. این سخنرانی به نطق سالانه مشهور است که در حضور نمایندگان دو مجلس و سیاست مداران مختلف و مردم انجام می شود. سخنرانی خاص و مهمی است که در آن رهبر آمریکا مسیر حرکت کشورش را ترسیم می کند. عموما مقداری هم احساسی است و با دست زدن حزب های مختلف قطع می شود (یک ویدئو در مورد تاریخچه و خصوصیات این سخنرانی).

در مورد قدرت سخنرانی فوق العاده اوباما احتمالا شما هم با من هم عقیده اید. طبیعتا کسی که تا این جا رسیده باشد نمی تواند در سخنرانی ضعیف باشد. اما به نظر می رسد اوباما در frame کردن جملاتش هم تبحر خاصی دارد: مثلا آمریکا را کشور ادیسون، برادران رایت، گوگل و فیس بوک معرفی کرد. یا از افرادی که دعوت کرده بود مثلا معلم فلان مدرسه روستایی یا مدیرفلان شرکت کوچک نام می برد و موفقیت هایشان را به عنوان الگو در میان برنامه های خودش می گفت. بدون نوشته تا جای ممکن برنامه های دولت اش را با هیجان و با جزئیات قابل ملاحظه ای بیان کرد و مثل همیشه ویژنری (visionary) بود به این معنی که نشان می داد که چه آینده ای را برای کشورش ترسیم کرده و چطور به سمت آن حرکت می کند. طبیعتا به این کاری ندارم که آینده درستی ترسیم کرده یا نه، صادق است یا نه، مدیر خوبی است یا نه، اما دست کم در این خصلت خاص (سخنرانی) که از ویژگی های یک رهبر موفق است قوی است. طبق آماری که چند ساعت بعد از سخنرانی منتشر شد 91 درصد کسانی که سخنرانی را نگاه کرده اند با پیشنهادات و برنامه های اوباما در این سخنرانی موافق بوده اند. به طور مشخص در زمینه اقتصاد، بینندگان قبل از این که سخنرانی را نگاه کنند 53 درصد با برنامه های اقتصادی اوباما موافق بودند و بعد از سخنرانی این عدد به 82 درصد رسید.... به هر حال توصیه می کنم این سخنرانی را نگاه کنید.یکی از نکته های جالب سخنرانی های جدید اوباما - به خصوص همین سخنرانی - تاکید بیش از معمول بر آموزش و نوآوری است. در این عرصه ها به علوم و مهندسی بیشتر می پردازد و در مورد آموزش مدارس به دروس ریاضی و علوم تاکید بیشتر می کند. مقالات متعددی در سالیان اخیر منتشر شده که آمریکا در رشته های مهندسی و علوم از کشورهای رقیب خودش عقب افتاده است و دوستان دانشجوی ایرانی هم عموما تایید می کنند که دانشجویان دکتری مهندسی عموما خارجی هستند. با این سخنرانی ها و بازدید جدید اوباما از شرکت جنرال الکتریک به نظر می رسد سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه ها در حال انجام است. نوآوری های مورد علاقه اوباما هم مربوط به صنایع مرتبط با تولید انرژی پاک است. امروز گفت که می خواهند تا سال 2035 هشتاد و پنج درصد از انرژی مصرفی آمریکا را از منابع پاک تامین کنند. بر کارآفرینی حاصل از سرمایه گذاری در این حوزه ها هم حساب کرده است.

1 comment:

Anonymous said...

mamnoon, kheili baram jaleb bood