Tuesday, March 22, 2011

این "موجود" تازه از خواب بیدار شده - خواب آلو (بر وزن شَفتالو) و اخمو!..
جلسه "پیش دفاع" (بر وزن پیش غذا) خوب بود... ممنون از دوستانی که می پرسند یا نمی پرسند!... نیم ساعت طول کشید و استادها اعلام آمادگی کردند که جلسه دفاع، اعلام رسمی شه... فعلن این موجود می ره تا به خوابه.. از فردا سعی می کنم ایمیل های تل انبار شده رو یکی یکی جواب بدم...

3 comments:

shaqayeq said...

che jaleb jalase defa darid onja. good luck :)

Mostafa said...

آقا نویدی
هم پیش دفاع مبارک و هم سال نو.

امیدوارم امسال زود به زود چشم مون به بلاگیدن شما روشن بشه.

راستی اون جریان لاس وگاس چی شد؟ ;-)

Mostafa said...

آقا نویدی
هم پیش دفاع مبارک و هم سال نو.

امیدوارم امسال زود به زود چشم مون به بلاگیدن شما روشن بشه.

راستی اون جریان لاس وگاس چی شد؟ ;-)