Sunday, August 28, 2011

باد و بید 2

خبرنگار سی ان ان گزارش می داد که مسوولین امداد در ایالت کارولینای شمالی تونسته بودند یک زن و شوهر و گربه شون رو از طوفان آیرین نجات بدند. فکر می کنید این ها کجا بودند؟ توی یک قایق! (عکس قایق، عکس ششم در سایت بی بی سی هستش) دی روز حرکت کرده بودند که از منطقه دور بشند، ولی گویا موتور قایق از کار افتاده بود. و دقیقا در بدترین شرایط در طوفان گیر کرده بودند... با این حال، من هنوز توجیه نشده بودم که این ها چرا این وسط اصلا به ذهن شون هم رسیده که از قایق استفاده کنند، که خبرنگار سی ان ان این طور گزارش اش رو تمام کرد که آن قایق، خانه این زن و شوهر و گربه بوده...

No comments: