Monday, August 29, 2011

هزارپا

ماه رمضونی، ساعت کار من شده از 11 شب تا 6 صبح. [سریعا برای خوانندگانی که ما رو نمی شناسند شفاف سازی کنم که کار من درس خواندن است!].. معمولا زمین می نشینم و لپ تاپ ام را هم روی زمین می گذارم و رادیو جوان را هم روشن می کنم... در این شب ها، تقریبا پنج شش بار پیش آمده که یک دفعه ای، یک هزارپا از یک گوشه اتاق و با سرعت زیاد از کنار لپ تاپم رد شده و رفته آن یکی گوشه اتاق... من هم این چند بار - با توجه به این که گاهی روی زمین خوابم می برد و برای محافظت از گوش ام - با یک حرکت تند این هزارپاها را صید و لِه کرده ام...

خلاصه گفتم بدونید که اگه در صنعت کفش سازی سرمایه گذاری کرده اید، این صنعت بعد از ماه رمضون با بحران جدی ناشی از کمبود تقاضا مواجه خواهد شد!
---

پ.ن. من و تاج سر، عمری، عنکبوت ها (و بسیاری دیگر از حشرات) را نمی کشیم و سعی می کنیم با هم زندگی کنیم. در بدترین مواقع آن ها را به بیرون خانه مشایعت می کنیم. به جان خودم.

No comments: