Tuesday, January 17, 2012

خوشحالی از جایزه فرهادی

یکی از نکته های جالب مربوط به جایزه اصغر فرهادی، خوشحالی دوستان و نزدیکان و در مقیاسی بزرگتر ایرانیان اهل روزنامه و فیلم و خبر است. هر چند خودِ خبر، به خودی خود، اهمیت زیادی دارد و شایان خوشحالی است، اما به نظرم میزانی از این شادی دلایل روانشناسی هم دارد. رویدادهای سه چهار سال گذشته آن چنان موجب تحقیر ما (مخصوصا آن ها که در خارج از کشور زندگی می کنند) و آزرده شدن بسیاری از ما شده بود که نیاز به یک اتفاق احترام برانگیز داشتیم. بسیاری از ما حتی فیلم فرهادی را هم ندیده بودیم اما بالا رفتن اش تسلی فشارهای این چند سال گذشته بود و صحبتش در بالای سن از جنس ما بود.

1 comment:

shaqayeq said...

ohom, az bas tahghir shodim ..

adat ham be khoshhali nadarim ..

chand roz bishtar tol nakeshid ke shoroe shod _ geraye