Friday, April 27, 2012

در فکر اسباب کشی

بالاخره تصمیم گرفتیم که اسباب کشی کنیم به بوستون. یا به قول بعضی ها اساس کِشی.. یا همون اصطلاح عمومی تر: موو*! البته بعد از این که خونه بگیریم! نیوشا دو جلسه از کلاسی که در آلبانی درس می ده مونده. هفته دیگه آخر هفته میاییم بوستون و دنبال خونه می گردیم. طبیعتا خونه در بوستون خیلی گرون تر از آلبانیه و حدودا دو و نیم برابر تا سه برابر پول اجاره مون در آلبانی خواهد شد. اما به هرحال تجربه خوبیه. برای من که خیلی راحت تر می شه. فکر کردیم که احتمال اش هست که امسال (سال تحصیلی) سالِ آخرمون در آمریکا باشه و بد نیست که یک شهر جدید رو هم با هم تجربه کنیم. این اواخر به آرامش آلبانی خیلی خو گرفته بودیم ولی خوب دیگه موقعیت های شغلی آلبانی ناچیزه و باید به شهرنشینی روی بیاریم!

*: move

1 comment:

هویج said...

جسارتاً "اثاث"کشی درست است :) ا