Thursday, August 02, 2012

لحظه‌های متفاوت - 13

اگه خدا قبول کنه، تا حالا 2 کیلو وزن کم کردم!

4 comments:

سروش said...

الاعمال باالنیات. نیتت روزه بوده، نه رژیم، قبول نیست.

سربه هوا said...

قبول باشه! دستت روی سر ما روزه خورها!

لیشام said...

این چند سالی که در خدمت شما هستم تا اون جا که یادم می‌آد همیشه داشتی وزن کم می‌کردی. به قاعده باهاس تا حالا جِرمت منفی شده بشه. این وسط مسطا از وزن اضافه کردن هم بنویس ما این وسط قاط نزنیم :)

navid said...

هاها.. نه بابا شما فرض کن هر روزی که من در مورد وزن نمی نویسم 100 گرم اضافه کردم!ه