Wednesday, October 10, 2012

تمایل ایرانیان تحصیل کرده به سکونت در آمریکا

بر طبق آمار سال های اخیر، حدودا 63 درصد از ایرانیانی که در رشته های علوم و مهندسی در آمریکا مدرک دکترا گرفته اند قصد دارند در آمریکا بمانند. به عبارتی از هر سه نفر دو نفر. از این نظر ایران در رتبه اول بوده و این نسبت برای شهروندان سایر کشورها به مراتب کمتر است. مثلا چین 58 درصد و ترکیه 48 درصد.

نکته دوم «رشد» تمایل به سکونت ایرانیان در آمریکاست. شکل زیر نشان می دهد که حدودا یک دهه پیش، 52 درصد از دانشجوهای ایرانی تمایل به اقامت در آمریکا داشتند. رشد علاقه به سکونت در آمریکا برای ایرانیان و برزیلی ها و مکزیکی ها از سایر کشورها بیشتر بوده است.

طبیعتا کسر دیگری از ایرانیان هم سعی می کنند تمایل خود به ماندن در آمریکا را پنهان کنند. و شاید اگر آمار به روزتری هم منتشر شود این ارقام بازهم تغییر بکند. 

3 comments:

Anonymous said...

مکنه منبع این مطالعه رو بزارین ؟

navid said...

منبع داده زیر شکل هستش. که نشنال ساینس فاندیشن هستش.
کل شکل رو هم از یکی از گزارش های نشنال ساینس فاندیشن کپی کردم. اگر می خواهید در یک مقاله استفاده کنید بگید تا دقیقا رفرنس گزارش رو هم پیدا کنم.

Anonymous said...

google the title of the figure and you find the PDF Navid has taken it from.