Friday, February 01, 2013

به این روزها می گم روزهای بلاتکلیفی. نمی دونی چند ماه دیگه چی می شه، کجایی و ... خیلی خسته کننده است.

2 comments:

Arash Fahim said...

باهات همدردی می کنم. من هم بالالتکلیفم و منتظر جواب اپلیکیشن هام، البته اونایی که هنوز رد نشدم.

Arash Fahim said...

نوید. خبری نشد؟