Thursday, June 06, 2013

جوجو

آرتامِ یک‌ساله به الینای نُه‌ماهه می‌گه «جوجو»!

پ.ن.1. آیا وقتش نیست که ما بزرگترها هم از این صفا و صمیمیت درس بگیریم؟!
پ.ن.2. دقیقا نمی‌دونم چه درسی :--)
پ.ن.3. یک حرکت دیگه هم آرتام داره که با شور و شوق میاد، به الینا لبخند می‌زنه، و سرش رو می‌ذاره روی پای الینا. معمولن در این مواقع، الینا در جواب، یک کف‌گرگی می‌آد رو صورت آرتام!... از این حرکت درس نگیرید :--)

No comments: