Friday, July 10, 2009

دنیا حساب و کتاب دارد

چه کوته نظر بودند کسانی که فکر می کردند یک ریش تراش دزد را محاکمه می کنند و قضیه حل می شود... امروز، آن هم بعد از ده سال، هنوز اثر خونی که به ناحق ریخته شده بود، برجا بود....

کاش از تاریخ درس می گرفتیم؛ دنیا حساب و کتاب دارد...

3 comments:

datumfreedom said...

هیچ خوبی پایمال نمیشه

باد صبا said...

درسته
ولی فهمیدن همین موضوع هم برای خیلی اونقدر سخته که نمی فهمن

حميدرضا said...

سلام نوید خان غفارزادگان!
خیلی احتمال می دم که من رو نشناسی ولی من خیلی احتمال می دم که تو رو بشناسم!!!
می خواستم سئوال کنم تو همون نوید غفارزادگان کلاس 3/1 مدرسه راهنمایی مهدی باغ فردوس نیستی؟؟ اگه یادت باشه من حمیدرضا صدری یه مدت مبصر اون کلاس بودم.
اگه همونی (که به احتمال زیاد هستی) یه mail بهم بزنبه آدرس sadri@mapna.com خوشحال می شم که از دوستان قدیمی خبری بگیرم
قربانت
منتظرم