Thursday, December 09, 2010

مایکل

بعضی از دوستان فیس بوکی که در ایران هستند (و حتی برخی که در خارج اند) به دلایلی که خودشان بهتر می دانند اسم شان را در فیس بوک، مخفف می کنند یا عوض می کنند و عکس شان را هم گل و بوته می گذارند و یا اصلا عکس نمی گذارند... خلاصه گاهی بامزه می شود و البته گاهی هم که روی اعصاب است و نمی دانی کی به کی است... کسی با نام شکر ا.. قندی شما را اَد (اضافه) می کند و باید کلی زور بزنید تا اسم طرف را بفهمید که مثلا این آقای شکرا... قندی همان خانوم شوکت سمرقندی است!... خلاصه، دوستانند دیگر! گاهی می شود این احتیاط شان را درک کرد. البته فقط گاهی!

اما تاج سر با بصیرت مان در حالی که با فیس بوک شان کار می کنند می گویند: ببین دیگر چطور شده که بچه ها اسم هاشان را این قدر عوض می کنند که دیگر اصلا نمی شود فهمید کدام، کدام است...
می پرسم چه شده.
می گویند مثلا یکی هست که اسم اش را کرده "مایکل لاندِن" و عکس اش را هم کارتونی کرده است..
و من در پاسخ یادآوری می کنم که مایکل لاندِن یکی از هم کلاسی های دانشگاهمان است!.. و بنده خدا اسم اش همین است. آمریکایی است دیگر :)

No comments: